forbot

Udech-Tehnika, OOO

+38 (067) 267-07-82
  • Udech-Tehnika, OOO
Quầy trưng bày
 Máy tán đinh
 Máy tán đinh
 Máy tán đinh
 Máy tán đinh
Máy cưa vòng
Máy cưa vòng
Máy cho kim loại
Máy cho kim loại
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất nến
Thiết bị sản xuất nến
Máy tự động chia đóng gói
Máy tự động chia đóng gói
 Máy tán đinh
 Máy tán đinh
 Máy tán đinh
 Máy tán đinh
Máy cưa vòng
Máy cưa vòng
Máy cho kim loại
Máy cho kim loại
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất nến
Thiết bị sản xuất nến
Máy tự động chia đóng gói
Máy tự động chia đóng gói
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
 Máy tán đinh
Custom order 
Nhóm:  Máy tán đinh
 Máy tán đinh
Custom order 
Nhóm:  Máy tán đinh
 Máy tán đinh
Custom order 
Nhóm:  Máy tán đinh
 Máy tán đinh
Custom order 
Nhóm:  Máy tán đinh
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Custom order 
Nhóm: Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Custom order 
Nhóm: Thiết bị sản xuất giày dép và phụ kiện cho chúng
Thiết bị sản xuất nến
Custom order 
Nhóm: Thiết bị sản xuất nến
Thiết bị sản xuất nến
Custom order 
Nhóm: Thiết bị sản xuất nến
Máy cưa vòng
Custom order 
Nhóm: Máy cưa vòng
Máy cho kim loại
Custom order 
Nhóm: Máy cho kim loại
Máy tự động chia đóng gói
Custom order 
Nhóm: Máy tự động chia đóng gói
Thiết bị tự động lấy mẫu
Custom order 
Nhóm: Thiết bị tự động lấy mẫu
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Lvov region,  Lvov,  79020,  st. Zelenaya, 251

Thủ trưởng

Shchujko Yaroslav

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Tiếp thị
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Udech-Tehnika, OOO. Tất cả thông tin về Udech-Tehnika, OOO tại Lvov (Ukraina).